An der Quelle des Jordan-Quellflusses Banyas Nieschen für Statuen des Waldgottes Pan an der Quelle des Jordan-Quellflusses Banyas
Foto: Erwin Purucker